English
Sherbimet
Agjencia ofron dhe ka eksperience ne kryerjen e sherbimeve si:
1-
Dezinfektimin e mjediseve te brendeshme dhe te jashtme ne lufte kunder mikrobeve te ndryshmedhe me rrezikshmeri per perhapjen e infeksioneve tek njerezit.
2-
Dezinsektimin, ne lufte kunder insekteve te ndryshme, si mushkonja, miza furrtare(buburreca), kudo qe ato zhvillohen dhe shumohen.
3-
Deratizimin, ne lufte kunder minjve dhe brejtesve ne pergjithesi kudo qe ato shfaqen.

Per kryerjen e sherbimit te dezinfektimit, perdoret K-Otrine SC 2.5(pluhur dhe leng), Ficam (pIuhur), Faslan Gel 2%, piricol (Colkim), insekticido(Itali), Delete 2.5 EC. Preparatet qe perdor agjensia jane lende qe importohen nga Firma "Bayer" Gjermani dhe "Aventi" Greqi dhe Itali. Agjensi, ka eksperience dhe do te merret edhe me hartimin e zbatimin e projekteve per pastrimin e qytetit nga llozhrat dhe mbeturinat te tjera si dhe me projekte per mbrojtjen e mjedisit te qyteteve dhe qendrave te banuara ne pergjithesi. Klientet e mesiperm me sherbimin e 3D =Dizinfektim, Desinsektim dhe Deratizim, parandalojne infeksione qe sjellin insektet dhe brejtesat si dhe kafshet e rruges etj. Prandaj ju sugjerojme edhe klienteve te rinj, ne te ardhmen, ta kryejne sherbimin 3D pasi ky sherbim eshte I domosdoshem dhe I parashikuar dhe ne legjislacionin shqiptar. Kryerja e sherbimit 3D sjell higjiene dhe pasterti.
Faleminderit per mirekuptimin Haxhi Aliko General Manager Agjencise ALEX-99 Tirane


Copyright © Alex99. All Rights Reserved