English
Kush Jemi

Agjencia ALEX-99 ShPK Tirane
Licensuar : Organi Tatimor Nipt K415120230
Licencuar : Ministria e Shendetesise per ushtrim aktiviteti 3D me NrXicence 3231 date 31.03.2005.Dr. Shaban Kamberi
Agjensia ka te punesuar nje mjek specialist me pervoje ne kete fushe dhe i licensuar nga Ministria e Shendetesise, Dr. Shaban Kamberi. Agjensia ALEX-99 ka disa vite qe operon me sukses ne Tirane dhe gjithe Shqiperine, duke kryer sherbim me cilesi te larte. Keshtu, kjo agjensi ka kryer Dezinfektimin, Dezinsektimin dhe Deratizimin ne disa Institucione te rendesishme, si Aeroportin Nderkombetar "Nene Tereza", ANTA sh.a.(Agjencia Nderkombetare e Transportit Ajror), Portin Detar Durres, Arshivat ne gjithe Shqiperine, QTU(Qendra Tregtare Univers), HoteI Tirana Internationa, Hotel Sheraton etj.

Copyright © Alex99. All Rights Reserved